Virksomheten i Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) / Direktoratet for naturforvaltning (DN)s virksomhet i 1984 og 1985

St. meld. nr. 33, innst. S. nr.159 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 07.05.1987 Innst. S. nr. 159 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 22.05.1987