Jordbruksoppgjøret 1987 og om fullmakt til å disponere bevilgningene under kap. 1150 til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

St. prp. nr. 122, innst. S. nr. 260 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1987 Innst. S. nr. 260 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987