Representantforslag om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann

Dokument 8:126 S (2018-2019), Innst. 60 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Olivia Corso Salles Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 26.11.2019 Innst. 60 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å bedre beredskapen for cruisetrafikken i norske farvann. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2019

   Debattert i Stortinget 16.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019