Reindriftsavtalen 1986-87, 2. avtaleår, om kompensasjon for kassering av reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1987.

St. prp. nr. 64, innst. S. nr. 135 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet