Virksomheten ved A/S Statens Trelastbruk.

St. meld. nr. 45, innst. S. nr. 235 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1987 Innst. S. nr. 235 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1987