Lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4.

Ot. prp. nr. 66, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 59 for 1986-87, beslutning. O. nr. 59 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen . Innstilling avgitt 15.05.1987 Innst. O. nr. 51 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987