Tilskot til bygningstekniske arbeider ved Krigsinvalidehjemmet Bæreia.

St. prp. nr. 96, innst. S. nr. 177 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.05.1987 Innst. S. nr. 177 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1987