Engangsavgift på motorvogner. Avgiftsfritak for merkostnadene ved strengere avgasskrav til biler.

St. prp. nr. 98, innst. S. nr. 172 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1987 Innst. S. nr. 172 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1987