Fylkeskommunal takstmyndighet for lokale ruter og nytt tilskudds- og takstsystem for riksvegferjedriften.

St.meld. nr. 42, innst. S. nr.193 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1987 Innst. S. nr. 193 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1987