Skipsfartens situasjon og skipsfartspolitikken.

St.meld. nr. 43, innst. S. nr. 185 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 21.05.1987 Innst. S. nr. 185 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1987