Lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m. m.

Ot. prp. nr. 58, innst. O. nr. 48, beslutning. O. nr. 53 (1986-87)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.05.1987 Innst. O. nr. 48 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987