Lov om endring i Tolloven.

Ot. prp. nr. 70, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 67 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1987 Innst. O. nr. 67 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987