Regulering av grunnbeløpet i folketrygda frå 1. mai 1987 og endringar i løyvinga på statsbudsjettet.

St. prp. nr. 107, innst. S. nr. 225 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1987 Innst. S. nr. 225 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1987