Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Prop. 109 L (2018-2019), Innst. 371 L (2018-2019), Lovvedtak 104 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 371 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet første gang i Stortinget: 14.06.2019