Nokre saker om veg, jernbane og post

Prop. 110 S (2018-2019), Innst. 416 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 416 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 13.06.2019