Endring i Stortingsvedtak av 16. desember 1986 om fastsetjing av avgifter o.a. til folketrygda for året 1987.

St. prp. nr. 114, innst. S. nr. 262 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1987 Innst. S. nr. 262 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987