Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)m.fl.

Ot. prp. nr. 72, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 77-79 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1987 Innst. O. nr. 76 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987