Diverse saker vedrørende Vegformål, Jernbanetransport og Post.

St. prp. nr. 62, innst. S. nr. 107 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet