Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1986.

Dok. nr. 2, innst. S. nr. 152 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet