Framlegg frå stortingsrepresentantane Leiv Blakset, Lars Lefdal og Lars Gunnar Lie dagsett 9. mars 1987 om å be Regjeringa fremja saka om Breheimen/Stryn slik at Stortinget kan ta konkret stilling til saka i vårsesjonen i 1987.

Dok. nr. 8:18, innst. S. nr. 230 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Lefdal, Leiv Blakset, Lars Gunnar Lie Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet