Forslag fra stortingsrepresentant Tora Aasland Houg 19. mars 1987 om opptak av u-landsstudenter i norske folkehøgskoler.

Dok. nr. 8:19, innst. S. nr. 167 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Tora Aasland Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet