Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven

Innst. 394 L (2018-2019), Lovvedtak 96 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 06.06.2019 Innst. 394 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i stortingsgodtgjørelsesloven. Endringene er til dels innstramminger i regelverket etter at presidentskapet i januar 2019 igangsatte et arbeid for å gjennomgå stortingsrepresentantenes tjenester og finansielle ordninger. Videre er det foretatt boen noen mindre justeringer og tekniske endringer i stortingsgodtgjørelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019