Fortegnelse over svar fra Regjeringen vedkommende saker oversendt av Stortinget 1985-86)

Dok. nr. 3, innst. S. nr. 169 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet