Endringar i statsbudsjettet for 1987 under kap. 2710 Tilskudd til helse- og sosialtjenesten i fylkeskommunene, kap. 2711. Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og kap. 2755. Helsetjenesten i kommunene.

St. prp. nr. 75, innst. S. nr. 161 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet