Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv.

Innst. 426 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 17.06.2019 Innst. 426 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt nye bestemmelser i Stortingets forretningsorden om behandling av informasjon gradert etter beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven. I tillegg er det fastsatt et nytt reglement for avgradering av dokumenter i Stortinget. Dette erstatter et tidligere reglement av 20. juni 1996.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019