Samtykke til å sette i kraft en tilleggsavtale til avtalen mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om bistand i skattesaker, undertegnet i Helsingfors den 18. februar 1987.

St. prp. nr. 78, innst. S. nr. 143 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet