Samtykke til at Norge ratifiserer Dokument om endring av Konstitusjonen for Den internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO 1986.

St. prp. nr. 79, innst. S. nr. 184 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet