Billighetserstatninger av statskassen.

St. prp. nr. 83, innst. S. nr. 155 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet