Datatilsynets årsmelding 1986.

St. meld. nr. 50, innst. S. nr. 174 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1987 Innst. S. nr. 174 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1987