Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 22. april 1987 om opphevelse av eiendomsskatteloven.

Dok. nr. 8:22, innst. O. nr. 55 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1987 Innst. O. nr. 55 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1987