Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 22. april 1987 om å frata kommunene mulighetene til tvungen renovasjonsordning.

Dok. nr. 8:24, innst. O. nr. 82 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. O. nr. 82 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987