Lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Ot. prp. nr. 71, innst. O. nr. 90, besl. O. nr. 92 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1987 Innst. O. nr. 90 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1987

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1987

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.1987