Alstenøyas fastlandsforbindelse.

St. prp. nr. 118, innst. S. nr. 240 for 1986- 87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1987 Innst. S. nr. 240 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1987