Teknisk revisjon av tolltariffen - overgang til tolltariff basert på Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer.

St. prp. nr. 100, innst. S. nr.192 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1987 Innst. S. nr. 192 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1987