Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 8. mai 1987 om lov om endring i lov 1) lov om krigspensjonering for militær- personer 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946.

Dok. nr. 8:28, innst. O. nr. 84 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.1987 Innst. O. nr. 84 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987