Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2020

Hvor er saken nå?

Status: Redegjørelsen er holdt, avventer debatt om redegjørelsen.

Saksgang