Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Prop. 18 S (2019-2020), Innst. 94 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 94 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet. Blant annet er bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg redusert med 16, 4 mill. kroner på grunnlag av avsluttet søknadsbehandling, mens bevilgningen til gaveforsterkningsordningen er økt med 10 mill. kroner for å imøtekomme innkomne søknader etter tildelingen i august..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 10.12.2019
   Votert i Stortinget 10.12.2019