Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet

Meld. St. 10 (2019-2020)

Merknad

På grunn av Stortingets skjerpende tiltak mot korona-viruset er den åpne høringen dessverre avlyst. Komiteen imøteser gjerne skriftlige synspunkter som bes sendes til vårt postmottak: naering@stortinget.no senest i løpet av torsdag 26. mars.

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang