Forslag fra KrF: "Det henstilles til Regjeringen å sette ned et bredt sammensatt Energiråd som blant annet skal lage en ny langsiktig energistrategi for Norge, et Energi 2020. ..."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet