Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Merknad

Redegjørelsen og debatten om redegjørelsen er holdt i Stortingets møte 5. november 2019

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang