Forslag fra H: "Det henstilles til Regjeringen å sette ned et bredt sammensatt utvalg for snarest å utrede alternative modeller for å sikre kraftintensiv industri tilstrekkelig langsiktig og internasjonalt konkurransedyktige kraftleveranser i fremtiden...."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet