Forslag fra Sp: "Det henstilles til lRegjeringa å utarbeide en handlingsplan for utvikling av et framtidig bærekraftig energisystem i Norge bygd på økologiske prinsipper og en fornuftig bruk av være naturressurser."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet