Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus

Prop. 38 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen

Saksgang