Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2020 Innst. 393 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E18 på strekningen Lysaker - Ramstadsletta i Viken (tidl Akershus). Prosjektet er del av Oslopakke 3. Utbyggingen finansieres delvis med bompenger. Stortinget vedtok at prosjektet kan startes opp, og kostnadsrammen settes til 17,4 mrd. 2019-kroner. Videre ble det vedtatt at det under forutsetning av at det gjennom godkjent vedtak stilles tilstrekkelig lokal garanti for et bompengelån, samtykker Stortinget i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken. Vilkårene fremgår av proposisjonen, med de endringer og presiseringer som fremkommer i brev av 29. mai 2020 fra samferdselsministeren til transport- og kommunikasjonskomiteen. Brevet er vedlagt komiteens innstilling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2020

   Debattert i Stortinget 18.06.2020
   Votert i Stortinget 19.06.2020