Forslag fra Sp og SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram forslag til stortingsmeldingen om oppfølging av grønn skattekommisjon om å øke avgiftene på produkter med unødig høyt energiforbruk og samtidig redusere avgiftene på og eventuelt subsidiere energieffektiv teknologi."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet