Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 140 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.01.2020 Innst. 140 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer mot stemmene fra SV og R.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2020

   Debattert i Stortinget 04.02.2020
   Votert i Stortinget 04.02.2020