Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)

Prop. 45 L (2019-2020), Innst. 247 L (2019-2020), Lovvedtak 89 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 23.04.2020 Innst. 247 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra FrP vedtatt en ny bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet fullmakt til å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2020