Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda)

Prop. 50 L (2019-2020), Innst. 323 L (2019-2020), Lovvedtak 118 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 26.05.2020Innst. 323 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 50 L (2019-2020) Endringer i utlendingsloven (oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda), jf. Innst. Innst. 323 L (2019-2020). Endringene innebærer at myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda overføres fra Kongen i statsråd til det departementet som har hovedansvaret for utlendingsforvaltningen. Videre at Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet ikke lenger skal foreslå kandidater til vervet som nemndmedlem. Dette ansvaret foreslås overført til fylkesmennene og Samfunnsviterne. Endringene innebærer også lovfesting av noen helt grunnleggende vilkår for å kunne oppnevnes som nemndmedlem, som at den som oppnevnes må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og må være personlig egnet. Angivelsen av når et nemndmedlem kan løses fra vervet, utvides tilsvarende. Ansatte i departementene og praktiserende advokater skal ikke lenger skal kunne oppnevnes som nemndmedlemmer.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.05.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020