Endringer i Stortingets forretningsorden - ny § 50 a om særskilte bestemmelser om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning

Innst. 205 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 23.03.2020 Innst. 205 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.03.2020

   Debattert i Stortinget 24.03.2020
   Votert i Stortinget 24.03.2020