Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

Prop. 84 L (2019-2020), Innst. 310 L (2019-2020), Lovvedtak 128 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 26.05.2020Innst. 310 L (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barnevernloven. Aldergrensen for rett til ettervern for barnevernsbarn heves fra 23 til 25 år. Det er også vedtatt enkelte nye saksbehandlingsregler som følge av at samtaleprosess lovfestes som alternativ prosess for behandling av tvangssaker i fylkesnemdene. Departementet gis hjemmel til å bestemme fylkesnemdenes stedlige virkeområde. Det lovfestes en plikt til rapportering minst en gang årlig til kommunestyret om den kvalitative tilstanden i barnevernet. Det lovestes også plikt for barnevernstjenesten til å informere politiet når det er truffet vedtak om at et barn skal flyttes til skjult adresse.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 26.05.2020

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020