Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 21 (2019-2020), Innst. 291 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.2020 Innst. 291 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga vart lagt ved møteboka.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020